Zmarł Jan Sas

Jan Sas.jpeg

 

Urząd Gminy Przystajń z żalem informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. w wieku 66 lat zmarł Jan Sas.

Radny Rady Gminy Przystajń w latach 2006 – 2018, społecznik, przedstawiciel Gminy Przystajń do Izb Rolniczych, jeden z założycieli i członek Zespołu Śpiewaczego „Koniczynki”, wieloletni strażak ochotnik i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa, od 2020 r. Sołtys Sołectwa Antonów.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Wójt Gminy Przystajń

Rada Gminy Przystajń

Sołtysi Gminy Przystajń

pracownicy samorządowi Gminy Przystajń


ODTInformacja o śmierci Jana Sasa.odt (71,04KB)