SMOG STOP Monitoring jakości powietrza

Aktualną informację o jakości powietrza (pył PM 10 i PM 2,5), temperaturze, wilgotności i ciśnieniu powietrza otrzymasz klikając poniższy link.

GMINNY CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA

Wskaźniki jakości powietrza dla pyłu PM10

Smog 3.png

 

PM 10 – szkodliwy pył zawieszony

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny.  PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy.

W Polsce dobowe normy dla pyłów PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
  • Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest 4-krotnie.
  • Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest 6-krotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu.

Dopuszcza się przekraczanie dobowych norm maksymalnie 35 razy w roku.

Polskie normy nie określają maksymalnych stężeń dla pyłów PM 2.5.

 

Można także skorzystać z Powiatowego monitoringu jakości powietrza.

POWIATOWY MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA