SMOG STOP Monitoring jakości powietrza

W najbliższym czasie planujemy uruchomienie czujnika jakości powietrza.

Można także skorzystać z Powiatowego monitoringu jakości powietrza.

Powiatowy monitoring jakości powietrza.