Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

W związku ze zbliżającymi się obchodami Dnia Godności serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa 24 maja na Plac Biegańskiego o godz. 10.00.

Tego dnia prowadzone będą przeróżne warsztaty, gry, zabawy sportowe. Pokaz mody ekologicznej, placówki szkolne i przedszkolne oraz Domy Pomocy Społecznej będą przedstawiały swoje stoiska ekologiczne. Będą też konkursy z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami przypada na dzień 5 maja. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, przesunięty został w Częstochowie na 24 maja.

Prezentacja w PowerPoint: PPTXPrezentacja.pptx (4,10MB)

 

Agnieszka Gruca

Koordynator Projektu „Znam prawo- mam wybór” 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 

z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny