Deklaracje źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Urząd Gminy Przystajń przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Należy zgłosić każdy budynek mieszkalny i niemieszkalny, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np. piece, kominki, pompy ciepła). Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl (wymagany jest profil zaufany albo dowód elektroniczny) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Przystajń.


Deklaracje:

PDFdeklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf (256,98KB)

PDFdeklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf (290,07KB)