„Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, oprogramowania w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Gminy Przystajń”

Logotypy__CPPC.jpeg

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

– projekt grantowy Cyfrowa Gmina

 

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU

 

Beneficjent:

Gmina Przystajń

 

Nazwa projektu:

„Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, oprogramowania w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Gminy Przystajń”

 

Cel projektu:

rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Przystajń

 

Planowane efekty projektu:

- cyfryzacja poprzez nabycie sprzętu IT, oprogramowania i licencji

- edukacja cyfrowa w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

- analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych

 

Wysokość przyznanego grantu wg wniosku grantowego: 175470,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich (wysokość rozliczonego grantu): 152875,00 zł

Wartość inwestycji: 188036,25 zł

 

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

PDFA4_palkat_CG.pdf (430,45KB)

PDFPlakat Gmina Przystajń - Cyfrowa Gmina (180,37KB)

 

banner_na_strone_CG.jpeg