Usługa Twój e-PIT

banner_Twoj_e-PIT.png

 

W tym roku po raz czwarty Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom usługę Twój e-PIT. Usługa skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36 (poza przychodami z działalności gospodarczej).

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w serwisie e-urząd skarbowy

Przygotowaną przez KAS propozycję zeznania znajdziemy w serwisie e-urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Do serwisu zalogujemy się korzystając z:

  • login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód),

  • aplikacji mObywatel,

  • danymi podatkowymi.

Logowanie profilem zaufanym, bankowością elektroniczną, e-dowodem oraz aplikacją mObywatel pozwoli nam uzyskać pełen dostęp do e-urzędu skarbowego.

Przy logowaniu danymi podatkowymi dostęp ograniczony będzie wyłącznie do usługi Twój e-PIT.

Podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z usługi Twój e-PIT mają pewność, że ich zeznanie dotrze do urzędu skarbowego na czas, będzie wypełnione poprawnie, a nadpłatę otrzymają w krótszym czasie.

W serwie e-urząd skarbowy mamy również możliwość złożenia czynnego żalu, przejrzenia historii płatności oraz sprawdzenia statusu nadpłaty, a także statusu płatności.


PDFPismo kampania informacyjna okres rozliczeniowy PIT.docx.pdf (71,98KB)