Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy - ofiar konfliktu wojennego

Pan Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – informuje o bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej obywatelom Ukrainy – ofiarom konfliktu wojennego, skoordynowanej przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi.

Wykaz koordynatorów:

PDFORA - koordynatorzy programu pomocy dla Ukrainy.pdf (46,97KB)

XLSXORA - koordynatorzy programu pomocy dla Ukrainy.xlsx (9,41KB)