Śląskie dla Ukrainy

Regionalny Ośrodek Opieki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy: www.slaskiedlaukrainy.pl , na którym znajduje się baza mieszkaniowa dla uchodźców z Ukrainy. Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, które chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy. Jest to inicjatywa skierowana do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego.

pl.fw.jpeg

ua.fw.jpeg