Dofinansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Przystajń informuje mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z realizacją w roku 2020. Dofinansowanie może wynieść do 100 % przedsięwzięcia. Zainteresowanie właściciele nieruchomości mogą w terminie do 6 marca 2020 r. składać w Urzędzie Gminy Przystajń wnioski wraz z załącznikami zgodnie z poniższymi wzorami.

PDFAzbest ogłoszenie2020.pdf (99,59KB)
PDFAzbest Regulamin.pdf (113,59KB)
PDFAzbest Wniosek.pdf (110,45KB)
PDFAzbest ocena użytkowania.pdf (89,60KB)

DOCinformacja.doc (19,00KB)