Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, 42-200 Częstochowa ul. Nałkowskiej 11, informuje iż otrzymało dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2022.

Program nie jest skierowany tylko do osób z autyzmem, wsparciem obejmujemy osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Wsparciem obejmujemy całą północną część województwa śląskiego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022  ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Z wyrazami szacunku Gabriela Dorożyńska prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem.


DOCXAsystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami.docx (13,09KB)

DOCXKarta zgłoszenia.docx (29,00KB)

DOCXProgram.docx (60,51KB)

DOCXzakres czynności.docx (28,71KB)