Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2022 roku

DOCogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 r.doc (45,50KB)

ODTzaproszenie do udzialu w pracach komisji 2022.odt (18,65KB)