Gmina Przystajń otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości.jpeg

 

Gmina Przystajń otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 164 100,00 zł. w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

  • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Przystajni otrzymała 104 100,00 zł.

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza otrzymała 60 000,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w miesiącu grudniu 2021 r. do poszczególnych placówek na potrzeby prowadzenia zajęć zakupiono:

  • Szkoła Podstawowa w Przystajni: sprzęt AGD za kwotę 18 518,00 zł.; zakup wyposażenia podstawowego i wyposażenia dodatkowego z zakresu robotyki oraz wyposażenia kuchennego i do robótek ręcznych zostanie zrealizowany w 2022 r.

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim: wyposażenie podstawowe i specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki za kwotę 66 471,25 zł.

Przygotowała: Agnieszka Janik

logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor.png