Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Przystajń informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie metoda naliczania i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Począwszy od miesiąca stycznia wysokość opłaty dla każdej nieruchomości zamieszkałej będzie wyliczana w sposób następujący: stawka 23,00 zł przemnożona przez liczbę mieszkańców posesji. W związku ze zmianą właściciele nieruchomości nie muszą składać korekty deklaracji, każdy podatnik otrzyma pisemne zawiadomienie informujące o wysokości opłaty po zmianach. Informacje w sprawie naliczeń można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń oraz pod numerem tel. 34 319 11 53/54 (wew. 113).


Ulegną również zmianie kwoty częściowego zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania statusu rodziny wielodzietnej oraz użytkowania przydomowego kompostownika do gromadzenia bioodpadów. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł od każdej zamieszkałej osoby (miesięcznie) za każdą posiadaną ulgę np. jeżeli podatnik ma zgłoszony kompostownik stawka bazowa opłaty wynosi 22,00 zł, jeżeli dodatkowo korzysta z ulgi rodziny wielodzietnej stawka ulega obniżeniu do 21,00 zł.

Urząd Gminy Przystajń informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni przy ul. Targowej 18A (tzw. PSZOK) w sposób następujący:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, cement, odpady ceramiczne, papa, materiały ociepleniowe budynków, opakowania po farbach i tynkach) przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 400 kg na nieruchomość na rok,
  • odpady wielkogabarytowe (np. meble pokojowe i ogrodowe, wykładziny, drzwi, zespoły okienne, rury pcv, panele ścienne i podłogowe) przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 200 kg na nieruchomość na rok,
  • zużyte opony z samochodów osobowych / pojazdów jednośladowych przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 50 kg na nieruchomość na rok;

Po przekroczeniu limitu PSZOK przyjmie kolejne odpady odpłatnie w wysokości:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe – 0,80 zł za 1 kg odpadu,
  • odpady wielkogabarytowe – 0,80 zł za 1 kg odpadu,
  • zużyte opony – 0,50 zł za 1 kg odpadu;

Mieszkańcy przywożący w/w odpady będą zobowiązani do ważenia pojazdu na urządzeniu wagowym stanowiącym wyposażenie PSZOK-u i rozliczani z dostarczonej ilości według wskazanych limitów.


Pliki do pobrania:

PDFzmiana stawki od 2022.pdf (55,56KB)

PDFzmiana pszok od 2022.pdf (81,91KB)