Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kontakt w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków: Urząd Gminy Przystajń tel. 34-3191153 wewn.111 lub 117