Informacja Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach 12-24 listopada 2021 r. będzie prowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.


Badanie kontrolne - plakat A3.jpeg


PDFBadanie kontrolne - plakat A3.pdf (1,47MB)