Gmina Przystajń otrzyma 9 410 186,00 złotych na budowę kanalizacji w Kostrzynie

W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki konkursu w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Przystajń otrzyma dofinansowanie na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna" w wysokości 9 410 186 złotych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna o długości 6,4 km, w tym kanał grawitacyjny 2,7 km, tłoczny 3,0 km wraz z przykanalikami (0,7 km) i 3 pompowniami sieciowymi, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica Stara. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 77 szt. przyłączy do posesji zabudowanych dla 304 mieszkańców miejscowości Kostrzyna. Realizacja zadania przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych.

Przewidujemy, że prace budowlane rozpoczną się już w przyszłym roku.

W ramach tego samego konkursu w ramach Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony wód Gminy Przystajń i Panki wspólnie uzyskały dofinansowanie na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" w wysokości 3 800 000,00 złotych

gmina_przystajn.jpeg
 
zmpp_ds_ochrony_wod.jpeg