XXXI Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 28.10.2021, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Przystajń

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  2021PROTOKÓŁ Nr XXX.2021 (174,92KB)

 5. 5. Informacja komendanta PSP i komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Przystajń za rok 2020.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 7.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 7.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 7.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. 8. Zapytania mieszkańców.
 9. 9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 10.1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok
  2. PDFzmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok.pdf (2,50MB)
  3. 10.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń
  4. PDFzmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (1,24MB)
 11. 11. Pytania w sprawach bieżących.
 12. 12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 13. 13. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XXXI sesja.pdf (68,99KB)