Zawarto umowę na budowę drogi dojazdowej do pól w Wilczej Górze

Wójt Gminy Henryk Mach zawarł wczoraj umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 030 S w miejscowości Wilcza Góra". Zadanie będzie realizowała firma OLS Sp. z o. o. Sp. k. z Lublińca, a w jego zakresie są następujące roboty budowlane: wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową, jezdni z masy asfaltowej o długości 455 m, poboczy, zjazdów, oczyszczenia rowów, roboty towarzyszące i wykończeniowe. Przebudowa drogi jest współfinansowana ze środków Budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a jej realizacja potrwa do końca listopada tego roku.