Zbiorowe odprowadzenie ścieków

Zbiorowym oczyszczaniem ścieków na terenie Gminy Przystajń zajmuje się Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód - http://www.zmpp.4bip.pl/