Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zapraszamy do konsultacji "Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

PDFZarządzenie Nr 103.2021 i Formularz do konsultacji.pdf (74,15KB)

PDFProjekt uchwały i Program współpracy na 2022.pdf (143,95KB)