Gmina Przystajń otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Logo_ministerstwo_poziom_PL_czarne.png

Gmina Przystajń otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę".

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach przedsięwzięcia szkoły podstawowe w gminie Przystajń uzyskały łączne dofinansowanie do wycieczek w kwocie 23 565,00 zł.

mein_poznaj_polske_logo.png