Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej

Awarie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych należy zgłaszać do:

  1. Urząd Gminy Przystajń, tel. 343191154, telefon odbierany w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
  2. HYDROMAX Wojciech Myśliński, tel. 505602822, firma usuwająca awarie na terenie gminy Przystajń.