Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Uroczystość miała miejsce 1 października 2021 roku w Restauracji Zajazd Przystań.

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Przystajń - Henryk Mach, Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Zbigniew Kmieć, Sekretarz Gminy Przystajń – Agnieszka Zabawa i pracownicy urzędu.

Wręczono medale za długoletnie pożycie oraz kwiaty.

 

Jubilaci, którzy obchodzili jubileusz w 2020 roku:

Antończak Halina i Waldemar – Brzeziny

Binek Barbara i Zygmunt – Przystajń

Cała Ewa i Stanisław - Przystajń

Chrzęstek Teresa i Józef – Przystajń

Droś Teresa i Józef – Kostrzyna

Janik Zofia i Jerzy - Przystajń

Krawczyk Teresa i Stanisław – Antonów

Kulawik Jadwiga i Tadeusz – Antonów

Lizurej Wanda i Stanisław – Bór Zajaciński

Olczyk Irena i Stanisław – Przystajń

Poraj Zofia i Mieczysław - Kostrzyna

Sendal Halina i Ryszard – Ługi-Radły

Winecka Wiesława i Jan – Podłęże Szlacheckie

 

Jubilaci, którzy obchodzili jubileusz w 2021 roku:

Gloc Krystyna i Tadeusz – Kostrzyna

Grzelińscy Krystyna i Tadeusz – Przystajń

Krawczyk Anna i Henryk – Stany

Krawczyk Janina i Kazimierz – Stany

Męcka Halina i Józef – Ługi-Radły

Paciepnik Jadwiga i Ryszard – Przystajń

Polaczek Irena i Adam – Przystajń

Prusko Marianna i Henryk – Mrówczak

Szach Grażyna i Stanisław – Kostrzyna

Wawrzyniak Zofia i Zygfryd – Przystajń