Gmina podpisała umowę na Budowę Sali Gimnastycznej w miejscowości Bór Zajaciński

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Przystajń zawarł umowę na Budowę Sali Gimnastycznej w miejscowości Bór Zajaciński z przedstawicielami Firmy Zakład Techniczno-Budowlany "POLBAU" Sp. z o. o. z Opola. Zadanie będzie realizowane przez ok. 20 miesięcy począwszy od października tego roku. Na spotkaniu uzgodniono harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz planowany termin przekazania placu budowy. Podpisanie umowy z Wykonawcą zgrało się w czasie z zawarciem umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, która dziś dotarła do Urzędu Gminy. Koszt budowy Sali Gimnastycznej wynosi 5 675 972,02 zł, z czego kwota wsparcia ze środków Ministerstwa to 2 436 200,00 zł. Liczymy, że prace będą przebiegały sprawnie, a uczniowie rozpoczną rok szkolny 2023/24 w nowym obiekcie.

Podpisanie Sala.jpeg