Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Uchwała nr XXIV.171.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021 - 2023

PDFUchwała Nr XXIV.171.2020.pdf (198,85KB)


Uchwała Nr LVII.417.2024 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2024 - 2026

PDFUchwała Nr LVII.417.2024 plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.pdf (311,14KB)