Rajd Rowerowy dookoła Gminy Przystajń im. Bogusława Leszczyńskiego -18.09.2021 r.

"I Rajd Rowerowy dookoła Gminy Przystajń im. Bogusława Leszczyńskiego" -18.09.2021 r.
 
Bogusław Leszczyński  [ur. 28.06.1959 r., zm. 18.12.2020 r.]
Bogusław Leszczyński od dnia 28 czerwca 1991 r. pełnił funkcję Sekretarza Gminy Przystajń. W roku 1996 pełnił również funkcję kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni. Znany był ze swojego zamiłowania do historii regionu, przez wiele lat zbierał materiały źródłowe, zdjęcia, śledził publikacje naukowe, współpracował w tym zakresie z śp. prof. Damianem Tomczykiem. Był również miłośnikiem sportu i turystyki. Podczas wędrówek pieszych i rowerowych zwiedził kraj od morza do gór. Był twórcą ścieżek rowerowych na terenie gminy Przystajń.