Taryfa za wodę na terenie Gminy Przystajń na okres 11.06.2018-10.06.2021

Na okres od dnia 11.06.2018 r. do dnia 10.06.2021 r. na terenie Gminy Przystajń ustalona została nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, okres obowiązywania poprzedniej taryfy za wodę został skrócony do 10.06.2018 roku.

Do pobrania: