Piknik sportowy i prozdrowotny „Aktywnie i zdrowo w Przystajni” - 12.09.2021 r.

Dnia 12 września 2021 rok w centrum miejscowości Przystajń odbył się Piknik Sportowy i Prozdrowotny „AKTYWNIE I ZDROWO W PRZYSTAJNI” Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Celem tego projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej Gminy Przystajń zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym obszar rewitalizacji, w tym w szczególności: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt dotyczy Programu Aktywności Lokalnej tj. wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnej społeczności z zastosowaniem usług aktywnej integracji oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków tej społeczności.

Obszar na którym odbył się piknik prozdrowotny został podzielony na: Strefę Rynek, Strefę Zdrowia i Strefę Zabawa

W STREFIE RYNEK na scenie zaprezentowali się uczestnicy gminnego konkursu recytatorskiego „Zdrowy talerz”. Orkiestra Dęta jak zawsze świetnie się zaprezentował. Posłuchaliśmy zespołu WINYL BAND a na koniec zatańczyliśmy z DJ BASTI.

STREFA ZABAW zaoferowała dla dzieci na Placu przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji świetną zabawę. Pośród licznych dmuchawców , gier i zabaw zorganizowano najróżniejsze atrakcje dla dzieci.

W STREFIE ZDROWIA zadbaliśmy o zdrowie i bezpieczeństwo. Strażacy z jednostek OSP w Wrzosy-Brzeziny, Górki -Stany i Przystajń zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego, technicznego i pierwszej pomocy przedmedycznej, a liczne stoiska ze zdrową żywnością, ziołami, pięknymi roślinami i miodami dopełniły całość.

Pogoda i dobry humor dopisały, a jak było …. Zobaczmy …