Ankieta dla mieszkańców - Subregion północny

Szanowni Państwo,

prowadzone są prace nad opracowaniem diagnozy na potrzeby opracowania
Strategii Rozwoju dla Subregionu Północnego, obejmującego miasto Częstochowę oraz powiaty częstochowski, kłobucki oraz myszkowski.

Chcemy, właściwie zidentyfikować kluczowe potencjały i wyzwania obszaru subregionu oraz aspiracje i potrzeby jego mieszkańców tak by planowany do opracowania dokument Strategii wyznaczał kierunki jego rozwoju,
a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców obszaru.

Państwa opinia jest niezwykle ważna, bo tylko wspólnie możemy tworzyć warunki do rozwoju dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Szacowany czas wypełnienia ankiety to około 15 minut.

Link do ankiety: Ankieta dla mieszkańców - Subregion północny