Wymiana legalizacyjna wodomierzy w miejscowości Antonów

Informujemy, że w dniach 13-17 września 2021 r. prowadzona będzie wymiana legalizacyjna wodomierzy w miejscowości Antonów. Upoważniona do wymiany legalizacyjnej jest firma Hydromax W. Myśliński tel. 505602822. Wymiana legalizacyjna wodomierza głównego jest bezpłatna. Odbiorcy wody są zobowiązani do udostępnienia pomieszczenia gdzie znajduje się wodomierz główny celem umożliwienia jego wymiany.