Informacja dotycząca odpadów rolniczych

INFORMACJA DOT. ODPADÓW ROLNICZYCH

Urząd Gminy Przystajń informuje właścicieli gospodarstw rolnych o planowanym pozyskaniu dofinansowania na usunięcie odpadów rolniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej zwanym jako NFOŚiGW).

Zgodnie z regulaminem naboru NFOŚiGW dofinansowaniem objęty jest odbiór i zagospodarowanie wyłącznie następujących odpadów:

  1. folia rolnicza,

  2. siatki i sznurek do owijania balotów,

  3. opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie ma charakter jednorazowy i nie obejmuje odpadów innych niż wymienione, jak również odpadów wytworzonych po zakończeniu realizacji zadania.


Procedura uzyskania dofinansowania i usunięcia odpadów:

1) właściciele gospodarstw rolnych (posiadacze odpadów) składają do Urzędu Gminy Przystajń deklaracje przystąpienia do przedsięwzięcia w terminie do 30 września 2021 r.

wzór deklaracji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń oraz na stronie internetowej www.gminaprzystajn.pl

2) Gmina Przystajń (dalej zwana jako Gmina) ubiega się o uzyskanie dofinansowania w NFOŚiGW na szacowaną masę odpadów.

3) Zarząd NFOŚiGW decyduje o wysokości dofinansowania biorąc pod uwagę przyjęte kryteria wyboru.

4) W przypadku uzyskania dofinansowania na poziomie zapewniającym wykonanie przedsięwzięcia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Gminą a NFOŚiGW.

5) Gmina dokonuje wybory wykonawcy (przedsiębiorcy) odpowiedzialnego za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

6) Właściciele gospodarstw rolnych w wyznaczonym przez Gminę terminie dostarczają posiadane odpady do wskazanego miejsca zbiórki. Każdy posiadacz odpadów jest indywidualnie rozliczany z ilości dostarczonych odpadów.

7) Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną de minimis dla rolnictwa.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 34 319 11 53/54 (wew. 113), mailowy: czpg@gminaprzystajn.pl, lub osobisty w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (pokój nr 13).


Dokumenty do pobrania:

DOCdeklaracja.doc (25,50KB)

DOCogłoszenie.doc (17,00KB)