Przełączenie numeru alarmowego straży pożarnej do centrum powiadamiania ratunkowego

Od września 2021 r. nastąpi przełączenie numeru alarmowego straży pożarnej do centrum powiadamiania ratunkowego 998 na numer alarmowy 112.


Plakat przełączenia 998 na 112.jpeg


PDFHarmonogram przełączania 998 na 112.pdf (105,27KB)