XXIX Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 17.08.2021, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Przystajń

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXVIII.2021.pdf (152,93KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 8.1. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej

   PDFProjekt 1.pdf (75,60KB)

  2. 8.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  3. PDFProjekt 2.pdf (177,21KB)
  4.  
  5. 8.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt zmiany w budżecie.pdf (3,07MB)

  6. 8.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

   PDFProjekt WPF.pdf (2,08MB)

 9. 9. Pytania w sprawach bieżących.
 10. 10. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 11. 11. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XXIX sesja.pdf (61,35KB)

 12.