Bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Przystajń

Tegoroczni ósmoklasiści z gminy Przystajń uzyskali bardzo dobrą drugą średnią w powiecie z każdego z trzech głównych przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty – j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Do egzaminu przystąpiło 57 uczniów (w SP Przystajń 48 uczniów, w PSP w Borze Zajacińskim 9 uczniów). Poniżej przedstawiamy średni wynik procentowy z poszczególnych przedmiotów w skali kraju, województwa, powiatu i gminy.

przedmiot

kraj

woj. śląskie

powiat kłobucki

gmina Przystajń

j. polski

60 %

60,57 %

62,53 %

65,67 %

matematyka

47 %

46,74 %

47,47 %

50,95 %

j. angielski

66 %

66,98 %

63,90 %

70,20 %

Gratulujemy tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i życzymy sukcesów w dalszej edukacji!