Stypendia dla uczniów zdolnych z terenu gminy Przystajń w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie uchwały Rady Gminy Przystajń nr XXXI.268.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (wcześniej na podstawie uchwały nr XL.298.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) Gmina Przystajń, jako organ prowadzący, od 2014 roku przyznaje stypendia dla uczniów zdolnych zamieszkałych na jej terenie. Zgodnie z zapisami uchwały, uczniowie mogą otrzymać stypendium za sukcesy w różnych dziedzinach, tzn: osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Każdy z uczniów może otrzymać stypendium maksymalnie cztery razy w ciągu roku szkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 nagrodzono 45 uczniów, którzy uczęszczali do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim. Kwota przyznanego stypendium wyniosła każdorazowo od 200 do 400 zł za jedno osiągnięcie, w minionym roku szkolnym nie odnotowano osiągnięć na szczeblu międzynarodowym.

Poniżej lista stypendystów według poszczególnych kategorii:

1/ stypendia za osiągnięcia sportowe, w tym w szczególności: za zajęcie miejsca na podium w zawodach pływackich: Kacper Galiczak.

2/ stypendia za osiągnięcia naukowe, w tym w szczególności za sukcesy w: konkursach leksykalnych z języka angielskiego i niemieckiego, konkursie przedmiotowym z geografii, olimpiadzie z chemii, konkursie wiedzy ekologicznej, konkursie wiedzy biblijnej, konkursie wiedzy o żołnierzach wyklętych oraz za osiągnięcie bardzo wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty: Małgorzata Siódmak, Cezary Kurek, Marcelina Pawełkiewicz, Kamil Wolski, Domninika Cer, Dominika Kotarska, Patrycja Kozińska, Vanessa Janic, Zuzanna Galiczak, Maciej Mika, Martyna Kierat, Emilia Staniec, Lena Zabawa, Małgorzata Nowak, Lena Chrzanowska, Anna Mokros, Nikola Brzęczek, Natasza Janik, Wiktoria Idzikowska, Aleksandra Izydorczyk, Oliwia Księżarek, Kinga Wręczycka, Natalia Brzęczek, Magdalena Brzęczek, Michalina Chrzęstek, Tobiasz Krawczyk

3/ stypendia za osiągnięcia artystyczne, w tym w szczególności za sukcesy w: konkursach plastycznych, konkursie fotograficznym, konkursie literackim, konkursie recytatorskim, językowo-plastycznym, językowo-kulinarnym, matematyczno-plastycznym oraz na festiwalu muzycznym: Zuzanna Hyra, Karol Micek, Wiktoria Wiecha, Oliwia Kierat, Julia Pilarz, Martyna Kierat, Dominika Wąsińska, Judyta Grzesiak, Lena Chrzanowska, Natasza Janik, Natalia Chrzęstek, Julia Męcka, Iga Radomska, Kacper Syrek, Dawid Wiśniewski, Zuzanna Galiczak, Kinga Wręczycka, Julia Krawczyk, Zuzanna Olkisz, Wojciech Krawczyk, Agnieszka Krysik, Mateusz Wolnicki.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz wspierającym ich nauczycielom i rodzicom!