Wybory Sołtysa Sołectwa PRZYSTAJŃ (miejscowości Bagna i Przystajń)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 19:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa PRZYSTAJŃ (miejscowości Bagna i Przystajń).

Zebranie Wiejskie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni, ul. Targowa 5