Zmodernizowano oświetlenie uliczne

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń została poprzedzona opracowaniem inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z badaniami i obliczeniami fotometrycznymi. W wyniku tego opracowania powstała dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia zawierająca koncepcję kompleksowej wymiany elementów oświetlenia (862 opraw nieefektywnych sodowych o mocy 60-150, bezpieczników i innych elementów) oraz sterowania systemem oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie Gminy Przystajń. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków UE na realizację zadań dotyczących efektywnego oświetlenia, Gmina zdecydowała się na realizację pierwszego pilotażowego etapu przedsięwzięcia na głównych ciągach drogowych prowadzących przez Gminę, to jest w ciągu drogi wojewódzkiej DW 494 od ulicy Częstochowskiej do miejscowości Podłęże Szlacheckie oraz dróg powiatowych w kierunku miejscowości Kostrzyna oraz w kierunku miejscowości Ługi-Radły przez Brzeziny, Wrzosy, Bór Zajaciński. Zadanie wykonano w pierwszej połowie roku 2021, a w jego przedmiocie wymieniono 212 opraw na nowe energooszczędne oprawy LED  wraz z systemem redukcji mocy. Dzięki realizacji tego zadania znacznie poprawiła się widoczność przejazdu w porze nocnej, a co za tym idzie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a szczególnie pieszych. Dzięki wprowadzonemu systemowi ograniczenia natężenia oświetlenia w porach późnonocnych uzyskano również znaczną oszczędność energii pobieranej z sieci.

Liczymy, że w przyszłości pojawią się nowe możliwości dofinansowania tego typu zadań i będzie możliwa realizacja modernizacji oświetlenia pozostałej części Gminy.