Gmina wybuduje Salę Gimnastyczną w Borze Zajacińskim

Wczoraj 22 lipca 2021 r na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ukazała się lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu Sportowa Polska. Jedną z Gmin, które otrzymają dofinansowanie w bieżącym roku jest Gmina Przystajń, a zadanie dotyczy Budowy nowej Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Pozytywny dla nas wynik konkursu nie byłby możliwy bez uporu, konsekwencji w działaniu oraz bez wsparcia wielu osób.

Zadanie polega na budowie nowej pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej połączonej z istniejącymi budynkami Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży szkolnej i przedszkolakom korzystanie z pełnej infrastruktury sportowej dostępnej niezależnie od pory roku, a w szczególności z pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Część sportowa obiektu czyli sala gimnastyczna składa się boiska wielofunkcyjnego do rozgrywek zespołowych: boiska do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej i siatkówki, z możliwością podziału na dwa odrębne boiska do siatkówki oraz rozgrywek w tenisa ziemnego. Płyta wydzielona pod boiska ma wymiary 30,4/15,1, pozostała część stanowi strefę bezpieczeństwa oraz w południowej części sali rozkładaną widownię dla 94 osób. Część Sali stanowiąca zaplecze sanitarno-szatniowe i techniczne przewiduje dwa zespoły sanitarno-szatniowe (damski i męski) dla uczniów i uczestników rozgrywek, oraz zespół sanitarno-szatniowy dla osób niepełnosprawnych, dwa zespoły sanitarne (damski i męski) dla widowni oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych, pokój dla nauczyciela z sanitariatem, 2 magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenie techniczno-sterownicze, pomieszczenie porządkowe oraz komunikację. Rozwiązania komunikacyjne umożliwiają nieograniczone użytkowanie obiektu poza czasem działania Szkoły i Przedszkola, a także umożliwia dostęp do części sanitarnej od strony boiska sportowego. Przedmiotem zadania będzie również uporządkowanie otoczenia nowego budynku. Ostatnim elementem zadania będzie dostawa i montaż wyposażenia stałego oraz ruchomego związanego z funkcją sportową obiektu. Przewidywany czas budowy to lata 2021-2023. Liczymy, że rok szkolny 2023/2024 nasi uczniowie rozpoczną w nowym obiekcie.

                                                                         

                                                                                                                                      /-/ Henryk Mach

                                                                                                                                  Wójt Gminy Przystajń