Deklaracja i informacja o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego