Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Urząd Gminy Przystajń informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Należy zgłosić każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np. piece, pompy ciepła etc.) poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl (wymagany jest profil zaufany albo dowód elektroniczny) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Przystajń.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli budynek posiada źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.). Natomiast w przypadku gdy źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia. Deklarację składa właściciel lub zarządca budynku.

Wzory deklaracji są dostępne na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl lub www.gminaprzystajn.pl oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń. Dodatkowe informacje dot. powstającej bazy CEEB można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 34 319 11 53 (wew. 113) lub e-mailowo: czpg@gminaprzystajn.pl

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach


Informacje:

DOCCEEB.doc

PDFCEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_(7).pdf

PDFUlotka-1F-1(1).pdf

PDFUlotka2-min.pdf


Deklaracje:

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf

PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf