Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż na terenie powiatu kłobuckiego występuje w niektórych miejscach Barszcz Sosnowskiego, prosimy o zachowanie środków ostrożności zwłaszcza na terenach polnych oraz zapoznanie się z wytycznymi przedstawionymi poniżej i przestrzeganie ich.


Barszcz Sosnowskiego.jpeg


PDFBroszura_barszcz.pdf (3,91MB)


PDFWytyczne barszcz sosnowskiego 2021r..pdf (409,34KB)