Informacja GOPS w Przystajni

zywnosc.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni ponownie mimo trudnej sytuacji jaka spowodowana jest okresem pandemii w naszym kraju, wydał w miesiącu czerwcu 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. paczki żywnościowe dla 362 mieszkańców naszej gminy.

Łącznie przekazana w tym roku pomoc to już 16 ton żywności.

Kolejna dostawa żywności będzie wydawana 8 lipca 2021 r. od godziny 11.00.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu można składać wnioski o pomoc żywnościową, z tej formy pomocy korzystać mogą osoby i rodziny których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej t.j:

1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni  ul. Częstochowska 5, w celu złożenia dokumentów potwierdzających dochody osoby, rodziny za ubiegły miesiąc.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie Jednostkom Organizacyjnym Gminy za pomoc w rozładunku żywności i pakowaniu paczek.


                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                           Aneta Maj-Desperak

DOCXInformacja GOPS w Przystajni (83,57KB)