Apel o racjonalne wykorzystanie wody

Apel o racjonalne wykorzystanie wody i nie napełnianie basenów, nie podlewanie trawy i ograniczenie poborów wody. Nie zastosowanie się do zaleceń grozi BRAKIEM WODY i przerwą w dostawie wody by zbiorniki retencyjne mogły się napełnić.