Rozszerzona pomoc Urzędu Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Logo-CP.png

Wójt Gminy Przystajń informuje, iż od dnia 13 maja 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mieszkańcy Gminy Przystajń mogą skorzystać z rozszerzonej pomocy Urzędu Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, rozliczenia wniosków jak również uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Pomoc oraz wszelkie informacje o programie, możliwości pozyskania dofinansowania, złożenia przedmiotowych wniosków odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Przystajń tj.
 

poniedziałek - w godz. 8:00 – 16:00
wtorek – piątek - w godz. 7:30 – 15:30

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16. - Marta Okaj tel. 343191153 wew. 116 email:

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

  • mikroinstalację fotowoltaiczną,

  • ocieplenie przegród budowlanych,

  • stolarkę drzwiową i okienną,

  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach