Zachęcamy do samodzielnego spisania się poprzez stronę spis.gov.pl

Na dzień 12 maja 2021 r. 12,5 % mieszkańców Gminy Przystajń wypełniło obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do samodzielnego spisania się poprzez stronę spis.gov.pl . Formularz spisowy można wypełnić logując się przez profil zaufany lub podając dane uwierzytelniające (PESEL i nazwisko rodowe matki). Na jednym formularzu można spisać wszystkich mieszkańców nieruchomości / lokalu. Nie jest konieczne oddzielne logowanie się każdego mieszkańca. Osoby które dokonają samospis internetowy mogą uczestniczyć w loterii organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny z atrakcyjnymi nagrodami (m.in do wygrania samochody). Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń przygotowane jest stanowisko komputerowe gdzie również można wykonać samospis. Możesz się również spisać przez telefon dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.

Od 11 maja 2021 r. dodatkowo rozpoczynają pracę rachmistrzowie terenowi, którzy będą się kontaktować z mieszkańcami telefonicznie lub  bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną do końca czerwca kontakt z respondentami będzie wyłącznie drogą telefoniczną. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób podających się za rachmistrzów można ich zweryfikować  https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/  .

Spis Powszechny 2021 trwa do 30 września 2021 r. Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy - tak stanowi ustawa spisowa.