Życzenia z okazji "Dnia Strażaka"

florian.jpeg

 

Z okazji „Dnia Strażaka”,  

składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń,   za  ich działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Ratowanie życia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują to najwyższa powinność strażackiej służby. Życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Rada Gminy Przystajń oraz Wójt wraz z pracownikami samorządowymi