XXVII Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 29.04.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XXVI.2021.pdf (118,74KB)

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
 9. 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2020.
 10. 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 11.1. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

   PDFProjekt 1.pdf (69,46KB)

  2. 11.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.341.2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

   PDFProjekt 2.pdf (43,77KB)

  3. 11.3. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

   PDFProjekt 3.pdf (48,36KB)

  4. 11.4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

   PDFProjekt 4 zmiany w budżecie.pdf (3,04MB)

  5. 11.5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030

   PDFProjekt 5 WPF.pdf (2,77MB)

 12. 12. Pytania w sprawach bieżących.
 13. 13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 14. 14. Zamknięcie sesji.

  PDFPostanowienie XXVII sesja.pdf (68,38KB)