Materiał filmowy promujący inwestycje

Szanowni mieszkańcy Gminy Przystajń.

Zapraszam do obejrzenia materiału filmowego promującego inwestycje zrealizowane  w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego (powiaty kłobucki, częstochowski, myszkowski i miasto Częstochowa) w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2014 - 2021. Ze względu na ograniczony czas trwania filmu każda z Gmin mogła przedstawić tylko niewielki wycinek realizacji, które zostały wykonane. Gmina Przystajń, poza projektem, który został zaprezentowany, to jest rewitalizacja płyty rynku w Przystajni, zrealizowała szereg zadań w różnych ważnych dla mieszkańców dziedzinach, w tym:  instalację paneli słonecznych na 176 budynkach prywatnych oraz 3 obiektach użyteczności publicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej na 4 obiektach użyteczności publicznej o łącznej mocy 94 kWp,  kanalizację sanitarną w ulicach Targowej, Słonecznej, Szkolnej i Polnej, wymianę wodociągu w ulicy Kwiatowej, termomodernizację przedszkola w Przystajni oraz remizo-świetlic w Podłężu Szlacheckim i Ługach Radłach. Trwają prace przy budowie Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni, niebawem rozpocznie się modernizacja oświetlenia ulicznego w Przystajni, Mrówczaku, Kostrzynie, Brzezinach, Wrzosach ,Borze Zajacinskim, Ługach Radłach i Podłężu Szlacheckim. W dalszych planach jest również termomodernizacja Remizo- świetlicy w Antonowie-Kuźnicy Nowej.

Link do filmu: https://www.facebook.com/subregionpolnocny/videos/146381350754789

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach