Wymień stary piec na nowy!

Wójt Gminy Przystajń przypomina właścicielom nieruchomości o zbliżającym się pierwszym terminie wymiany źródeł ciepła (kotły, piece, kominki) niespełniających minimalnego standardu emisyjnego i efektywności energetycznej zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  Kotły ponad 10-letnie lub pozbawione tabliczki znamionowej do 31 grudnia 2021 r. muszą być wymienione na niskoemisyjne źródła ciepła. Pozostałe terminy wymiany kotłów są wskazane do końca 2023 r., 2025 r. i 2027 r.

Pełna treść "uchwały antysmogowej" znajduje się tutaj:  https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

Zamieszczamy również infografikę ułatwiającą zapoznanie się z poszczególnymi wytycznymi uchwały Sejmiku.

PDFinformacja o uchwale.pdf (42,97KB)

Informujemy o następujących możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła  lub termomodernizację budynków:

 - Program Czyste Powietrze


Najbardziej popularna forma dofinansowania wymiany starych kotłów i przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków. Zgodnie z zasadami obecnej edycji programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.  Dopuszczono także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne -  właściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą nieprzekraczających wskazanych progów dochodowych. Nabór nie obejmuje budynków wielolokalowych oraz budynków nowobudowanych.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Przystajń w 2019 r. uruchomiony został punkt informacyjny Programu Czyste Powietrze, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje oraz złożyć wniosek o dofinansowanie.

Szczegóły Programu można również uzyskać tutaj:   https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

- STOP SMOG

W najbliższym czasie Gmina Przystajń planuje przystąpić do rządowego Programu STOP SMOG przeznaczonego dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje m.in wymianę źródeł ciepła i termomodernizację i może wynieść do 70% kosztów w formie dotacji. Wnioskodawcą programu jest gmina.

Szczegóły programu można uzyskać tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

- ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Szczegóły ulgi można uzyskać tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna-2/

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach