Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - ogłoszenie

Obowiązkową formą spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest samospis internetowy. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Osoby, które nie są w stanie spisać się same mogą skorzystać z metod uzupełniających, tj. spisu metodą wywiadu telefonicznego lub spisu metodą wywiadu bezpośredniego.

Gminny Komisarz Spisowy w Przystajni informuje, że w celu umożliwienia dokonania samospisu osobom nieposiadającym niezbędnego sprzętu udostępni od 1 kwietnia br. sprzęt i pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, Przystajń – pok. nr 14. Zainteresowani mieszkańcy mogą korzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego do przeprowadzenia samospisu internetowego w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałki godz. 8.00 – 16.00,

wtorki – piątki: godz. 7.30 – 15.30,

po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin pod numerem tel. 606414391

Pomieszczenie do samospisu znajduje się na I piętrze budynku, w związku z czym osoby mające problem z poruszaniem się prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie podczas umawiania terminu samospisu w celu przeniesienia stanowiska komputerowego do bardziej dogodnej lokalizacji. Aby ułatwić i przyspieszyć samospis proponujemy wcześniejsze zapoznanie się z pytaniami formularza spisowego dostępnymi na stronie GUS: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ lub stronie internetowej gminy Przystajń: https://gminaprzystajn.pl/618/313/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-r.html

W okresie trwania spisu od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00 – 20:00, w celach informacyjnych i interwencyjnych, pod nr tel. 606414391 uruchomiony zostanie dyżur pracownika Urzędu Gminy Przystajń będącego członkiem Gminnego Biura Spisowego.

 

Gminny Komisarz Spisowy

 Henryk Mach